Групажен транспорт до Ирландия

транспорт до ИрландияГрупажният транспорт позволява да се съкратят цените от превоза на стоки и да се транспортират по-малки количества стоки, по-често, на по-ниска цена.

Тук ще представим и основните моменти при стокообмена с Ирландия, спрямо обща стойност за 2011 година, изразено в проценти. Има още

Share Button