Групажен транспорт до Франция

Франция е силен търговски партньор за България, като износа за Франция представлява 6%(2011 г.) от общия износ към Европейския Съюз. Вносът от Франция, спрямо вноса от ЕС е 5%(2011 г.). Макар и цифрите на пръв поглед да изглеждат малки, ще кажем, че при най-силният търговски партньор в Европа за 2011-та – Германия, процентите са едва 11-12 за внос и износ.

В този смисъл, нарастващият брой от логистични фирми, предлагащи групажен транспорт от/до Франция отговарят на нарастващото търсене на логистични услуги, които пък отговарят на нарастващата и по-свободна международна търговия. Има още

Share Button